ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΕΝ ΝΥΚΤΟΣ ΟΡΘΡΙΖΕΙ..." ..ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ" - Μουσική Πυξίδα

Τελευταία Νέα:

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΕΝ ΝΥΚΤΟΣ ΟΡΘΡΙΖΕΙ..." ..ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ"


Ἦχος πλ. δ’

Στίχ. α’. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα. (τρίς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ
-->