ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - "ΟΤΕ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ..."(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - Μουσική Πυξίδα

Τελευταία Νέα:

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - "ΟΤΕ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ..."(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής, ήχος πλάγιος του δ', τρίφωνος.

 Ψάλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων(2007) 
CD:Μεγάλη Παρασκευή

 ΥΜΝΟΣ

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί,
 ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, 
τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής,
 φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, 
καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον 

Κριτὴν παραδίδωσι. 
Βλέπε χρημάτων ἐραστά, 
τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον,
 φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν, 
τὴν Διδασκάλω τοιαῦτα τολμήσασαν. 
Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, 
Κύριε δόξα σοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ
-->