ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ - Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ - Μουσική Πυξίδα

Τελευταία Νέα:

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Παρασκευή 6 Απριλίου 2018

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ - Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ


Ερμηνεία:Νίκος Ξυλουρης,Μανώλης Μητσιας
(1977)

*Το βίντεο είναι από το πολύτιμο Αρχείο των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη.

ΥΜΝΟΣ

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, 
Χριστέ, 
και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.

Η ζωή πώς θνήσκεις; 
πώς και τάφω οικείς; 
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε 
και το Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.

Μεγαλύνομέν σε, Ιησού Βασιλεύ, 
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, 
δι ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Μετά των κακούργων
ως κακούργος, Χριστέ,
ελογίσθης δικαιών ημάς άπαντας,
κακουργίας του αρχαίου Πτερνιστού.

Ο ωραίος κάλλει
παρά πάντας βροτούς
ως ανείδεος νεκρός καταφαίνεται,
ο την φύσιν ωραΐσας του παντός.

Δακρυρρόους θρήνους
επί σε η Αγνή
μητρικώς, ω Ιησού, επιρραίνουσα,
ανεβόα πως κηδεύσω σε, Υιέ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ
-->