ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΟΤΕ Η ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ) - Μουσική Πυξίδα

Τελευταία Νέα:

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΟΤΕ Η ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)


Ερμηνεία - Απόδοση:Χορός του Θεοδώρου Βασιλικού.
*Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης (τη Μ. Τρίτη εσπέρας)

Ο Ύμνος:

Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός,
 προσέφερε τὸ μύρον, 
τότε ὁ μαθητής, 
συνεφώνει τοῖς παρανόμοις· ἡ μὲν ἔχαιρε κενοῦσα τὸ πολύτιμον, 
ὁ δὲ ἔσπευδε πωλῆσαι τὸν ἀτίμητον,
αὕτη τὸν Δεσπότην ἐπεγίνωσκεν, 
οὗτος τοῦ Δεσπότου ἐχωρίζετο, 
αὕτη ἠλευθεροῦτο, 
καὶ ὁ Ἰούδας δοῦλος ἐγεγόνει τοῦ ἐχθροῦ,
 δεινὸν ἡ ῥαθυμία! μεγάλη ἡ μετάνοια! 
ἥν μοι δώρησαι Σωτήρ, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν,
 καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ
-->