ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ - ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΄΄ - ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΑΣ ΑΠΑΡΧΑΣ ΄΄ - Μουσική Πυξίδα

Τελευταία Νέα:

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ

Σάββατο 30 Απριλίου 2016

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ - ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΄΄ - ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΑΣ ΑΠΑΡΧΑΣ ΄΄


Απόδοση - Ψάλει:Πέτρος Γαϊτάνος
Από την 3πλή Κασετίνα " Ωδές αρχαγγέλων "
Συλλογή με τους καλύτερους ύμνους

DVD " Τα Θεία Πάθη "
Μαγνητοσκόπηση της συναυλίας που δόθηκε στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Απριλίου του 2001.

Συμμετέχει η χορωδία "Ηδύμελον" με χοράρχη τον Ιωάννη Τσάμη
Πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες του Μακαριστού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα του Β΄

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Ιωσηφίδου 
Επιμέλεια σκηνοθεσίας: Πέτρος Γαϊτάνος 

Μια ευγενική παραχώρηση από το αρχείου του τηλεοπτικού καναλιού 4Ε


Σιγησάτω πάσα σάρξ ΄΄
( αντί χερουβικού Μεγάλου Σαββάτου ) ήχος πλάγιος Α΄

Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία,
 καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, 
καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων,
 καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων,
 προσέρχεται σφαγιασθῆναι, 
καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου, 
οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, 
μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 
τὰ πολυόμματα Χερουβίμ,
 καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ,
 τὰς ὄψεις καλύπτοντα, 
καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

----------------


΄ Των παθών του Κυρίου τας απαρχάς ΄΄
( κάθισμα Μεγάλης Δευτέρας ) ήχος πλάγιος Δ΄


Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς, 
ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. 
Δεῦτε οὖν φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν· ὁ γὰρ Κτίστης ἔρχεται, 
σταυρὸν καταδέξασθαι, ἐτασμούς καὶ μάστιγας, 
Πιλάτῳ κρινόμενος· ὅθεν καὶ ἐκ δούλου ῥαπισθεὶς ἐπὶ κόρης· τὰ πάντα προσίεται,
 ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον.
 Διὰ τοῦτο βοήσωμεν· Φιλάνθρωπε Χριστὲ ὁ Θεός, 
τῶν πταισμάτων δώρησαι τὴν ἄφεσιν, τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, 
τὰ ἄχραντα Πάθη σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

2Η ΦΩΤΟ
-->